"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w GoleniowieTradycje spółdzielni w Goleniowie sięgają roku 1945 gdy założona została Spółdzielnia Spożywców „Jedność” będąca protoplastą dzisiejszej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Goleniowie. Od tamtego okresu przez ponad 60 lat nieprzerwanej działalności w handlu, produkcji i usługach Spółdzielnia trwale wpisała się w świadomość mieszkańców Goleniowa i okolic.
Spółdzielnia jest właścicielem licznych nieruchomości położonych w atrakcyjnych handlowo punktach Goleniowa. Współpracuje z dużą grupą drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą własne przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem majątku Spółdzielni na zasadzie dzierżawy.
Główną gałęzią działalności Spółdzielni jest produkcja pieczywa i ciast prowadzona we własnej piekarni. Tajemnica jakości naszych wyrobów tkwi w tradycyjnych metodach produkcji i recepturach kultywowanych od ponad 60 lat. Wyroby produkowane w naszej piekarni są sprzedawane na obszarze od Gryfic po Nowogard, Szczecin, Police i Stargard Szczeciński. Priorytetowym rynkiem jest rynek Goleniowa, gdzie wyroby naszej piekarni sprzedajemy w większości sklepów spożywczych. Swoją przewagę konkurencyjna realizujemy, także poprzez budowanie własnej sieci sklepów piekarniczo – cukierniczych „Smakuś”, aktualnie posiadamy dwa sklepy w Goleniowie i jeden w Stargardzie Szczecińskim.


Nasza Misja:
Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla klientów, pracowników i swoich członków.
Inwestuje w swój rozwój i buduje swoją tożsamość w zgodzie z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa.
Jest przyjazna społeczności lokalnej i wspiera inicjatywy lokalne.
Produkty i usługi oferowane przez spółdzielnię są zawsze najwyższej jakości i w przystępnych cenach.

Nasz Cel:
Dążymy do uzyskania pozycji lidera w produkcji pieczywa na rynek Goleniowa oraz rozszerzenia swojej obecności na innych rynkach.

Nasze mocne strony:
Bagaż doświadczeń w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej, duży potencjał ekonomiczny i wykwalifikowana kadra


KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie, Konstytucji 3 – go Maja 18, 72-100 Goleniów.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.goleniow.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym spolemgoleniow@wp.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.goleniow.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej